Sunday, January 24, 2010

PELAKSANAAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
KERTAS KONSEP

PELAKSANAAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2008
STRATEGI 'MULTITASKING'


DISEDIAKAN OLEH

YEW KOK LEH
PENGETUA
JUN 2008Pendahuluan
Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam yang disiarkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005 menjelaskan antara lainnya memastikan semua anggota Perkhidmatan Awam mengikuti latihan sekurang-kurangnya 7 hari dalam setahun. Selaras dengan itu dan sebagai satu langkah memartabatkan profesion keguruan (PIPP Teras 5), setiap guru mesti mengikut 7 hari kursus dalam setahun; 2 hari di peringkat JPNJ, 2 hari di peringkat PPD dan 3 hari di peringkat sekolah.

Satu sesi taklimat Latihan Dalam Perkhidmatan(LDP) telah diberi oleh Tuan PPD dan Pegawai LDP PPD Kluang kepada Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan sekolah pada 13 Mei, 2008. Tuan PPD pesan semua sekolah di daerah Kluang menyelesaikan kursus 3 hari itu selewat-lewatnya pada 31 Ogos 2008. Semua sekolah mesti menubuhkan satu jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (JK LDP) di peringkat sekolah. Semua kursus perlu didaftar mengikut prosedur pelaksanaan LDP di peringkat sekolah. Tuan PPD juga memberi pesanan bahawa kandungan kursus perlu memberi tumpuan yang lebih kepada aspek pedagogi selaras dengan konsep 'Guru Mengajar, Murid Belajar'. Kursus-kursus ini mesti dijalankan di luar waktu p&p.

Cara kiraan jumlah kredit jam yang minimum untuk mencapai 3 hari LDP peringkat sekolah adalah seperti berikut:-
• 18 jam setahun
• 6 jam (tidak termasuk kudapan dan makan tengah hari) dikira sebagai sehari
• 2 jam x 3 kali dikira 1 hari
Kursus dan kredit jam perlu direkod di dalam kad biru.

Keperluan Multitasking

Terdapat beberapa kekangan yang sedia ada dalam penentuan hari dan masa untuk menjalankan LDP di peringkat sekolah. Terdapat juga pertindihan aktiviti antara sekolah dan peringkat yang lebih tinggi seperti daerah dan negeri. Oleh itu, pihak pengurusan sekolah cuba menggunakan satu strategi sesi selari di mana beberapa jenis aktiviti (Kokurikulum / LDP / Lain-lain) boleh diurus dan dijalankan secara serentak pada hujung minggu. Selain itu, kursus-kursus yang tidak melibatkan ramai guru boleh juga dijalankan selepas sekolah untuk sesi pagi atau sebelum sekolah untuk sesi petang. Strategi ini dikenali sebagai Strategi Multitasking Hujung Minggu atau secara singkatnya, Strategi Multitasking.

Strategi ini akan memudahkan perjalanan aktiviti kokurikulum secara serentak dengan LDP dan lain-lain aktiviti yang diperlukan pada hujung minggu yang bekerja. Mengikut kamus Longman, Dictionary of Contemporary English, maksud Multitasking memberi erti kemampuan untuk melakukan lebih daripada satu tugas pada masa yang sama.

Multitasking dalam konteks strategi ini bermaksud melaksana dan menguruskan lebih daripada satu jenis aktiviti pada hari yang sama, khasnya pada hari Sabtu bekerja. Jenis aktiviti bermaksud : Aktiviti kokurikulum dikategorikan sebagai sejenis aktiviti manakala LDP ialah jenis aktiviti yang lain. Selain itu, aktiviti-aktiviti Lembaga Pengawas, Lembaga Ketua Tingkatan, Unit Media dan Pusat Sumber dikategorikan sebagai jenis-jenis aktiviti yang lain.

Untuk memudahkan urusan pengagihan guru/staf, tempat dan masa supaya tidak berlaku pertindihan, satu grid yang dikenali sebagai Grid Multitasking akan disediakan untuk merancang, menyelaras dan merekod penglibatan guru-guru mengikut jenis aktiviti yang ditetapkan. Melalui penyelarasan dan persediaan awalan dengan Grid Multitasking LDP dapat dilaksanakan secara serentak dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum dengan lebih teratur dan sistematik.

Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan

Pengerusi : En Yew Kok Leh (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : En Mohd Noh Bin Mohd Yussof (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : Pn Faridah Omar (PK HEM)
En Ng Cher Luang (PK Koko)
En Yew Puay Huat (PK Petang)
Setiausaha : Pn Aishah Mohamad
Ahli Jawatankuasa : En Lee Choo Chai (GK Sains & Matematik)
En Ahmad Kusaini Safri (GK Bahasa)
Pn Hjh Siti Kittiyah (GK Kemasyarakatan)
Pn Loke Muh Erh (GK Teknik & Vokasional)
En Ismail Yon (Guru Media)
Pn Rozila Rahmat (Ketua Kurikulum Petang)
Tn Hj Ezudin Adnan (Kestabol)
Cik Hjh Aminah Hairan (KPT)
En Ramli Juri (Bendahari PIBG)


Modus Operandi

1. Perancangan dan penerangan kertas konsep.
2. Pembentukan jawatankuasa LDP.
3. Perancangan aktiviti kokurikulum, LDP dan lain-lain aktiviti.
4. Pelantikan pengurus bahagian masing-masing.
5. Isikan borang Grid Multitasking Hujung Minggu.
6. Persediaan LO, pesanan mengikut prosedur PTJ untuk LDP.
7. Lakukan prosedur biasa masing-masing seperti surat panggilan, jawatankuasa, peralatan, kehadiran, pelaporan dan dokumentasi, dan lain-lain.
8. Prosedur pensijilan LDP, rekod kursus, pembayaran (PTJ), pelaporan ke pihak PPD dan JPNJ.

Semua peserta kursus perlu menyediakan sebuah fail peribadi untuk menyimpan surat panggilan, buku program kursus, bahan-bahan kursus dan sijil untuk rujukan pada hujung tahun. Peserta-peserta juga perlu merekodkan kehadiran mereka untuk tujuan kiraan keperluan minimum 7 hari kursus setahun. (Lebih penting lagi, semua peserta dapat mengamalkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dalam tugas profesionalisme masing-masing.)

Prosedur Kerja LDP Peringkat Sekolah

Carta aliran yang berikut menunjukkan proses LDP dari perancangan sehingga ke pelaksanaan dan pelaporan.


Kandungan LDP

Bidang-bidang mengemukakan cadangan-cadangan kursus yang berkaitan dengan keperluan bidang masing-masing. Selain itu, kursus umum untuk semua juga dirancang mengikut keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah. Dalam situasi di mana tiada tindihan guru berlaku, dua atau lebih kursus boleh dijalankan secara serentak. Sebagai contoh kursus BM boleh dijalankan serentak dengan kursus BI; atau kursus Matematik boleh dijalankan serentak dengan kursus Sejarah.

Secara anggaran, 50 orang guru akan dilibatkan dalam LDP dan 40 orang guru yang lain akan dilibatkan dalam aktiviti kokurikulum. Jika ada aktiviti ketiga (seperti bahagian media, kaunseling atau kerjaya) diadakan, taburan guru adalah mengikut keperluan masing-masing. Aktiviti-aktiviti tambahan ini perlu diluluskan oleh pihak pentadbiran lebih awal lagi untuk mengelakkan penglibatan guru-guru yang sama. Melalui penyelarasan yang rapi, strategi ini dapat mengelakkan keperluan menggunakan hari Sabtu melebihi dua kali sebulan. Pada dasarnya, mana-mana dua hari Sabtu boleh digunakan tetapi melainkan dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan, hari Sabtu yang kedua dan keempat akan dipilih untuk Multitasking.

Kajian Strategi Multitasking Hujung Minggu Melalui Kerangka 4-Tindakan

Rasional dan kelebihan menggunakan Strategi Multitasking Hujung Minggu boleh ditelitikan melalui Kerangka 4-Tindakan (Four Actions Framework--Blue Ocean Strategy) yang berikut:

Eliminate (hapuskan)

- Tanggapan satu hari satu jenis aktiviti sahaja (Single tasking)
- Identiti hujung minggu Koko sahaja
- Keperluan menggunakan lebih daripada 2 Sabtu sebulan
- Tindihan tugas guru

Raise (tingkatkan)

- Kemahiran mengurus sesi secara serentak
- Peluang peningkatan profesionalisme guru
- Kehadiran dan penglibatan murid dalam aktivti koko
- Keberkesanan mengurus pelbagai jenis aktiviti yang dituntut oleh kementerian
- Kecekapan pelaksanaan PIPP 2006-2010

Reduce (kurangkan)

- Masalah penangguhan atau pembatalan aktiviti kerana tidak dapat mencari hari dan masa yang sesuai
- Kekeliruan jadual bertugas dan tindihan tugas melalui Grid Multitasking
- Masalah penyelarasan antara koko dengan aktiviti-aktiviti jenis lain Create (ciptakan)

- Grid Multitasking
- Pengurus Utama
- Pengurus Bahagian
- Identiti hujung minggu pelbagai jenis aktiviti
- Suasana profesionalisme keguruan pada hujung minggu

Kandungan Kertas Kerja LDP Peringkat Sekolah


1. Tajuk Kursus
2. Pendahuluan
3. Rasional
4. Objektif
5. Sasaran
6. Jangka Masa
7. Tempat
8. Sumber Kewangan
9. Kos
10. Sumber Tenaga
11. Pengisian
12. Strategi Pelaksanaan
13. Penilaian
14. Perakuan Penulis Kertas Kerja
15. Pengesahan Pengetua
16. Senarai AJK
17. Senarai Peserta
18. Jadual Kursus (Tentatif)

Kandungan Laporan Kursus

1. Tajuk kursus
2. Tarikh
3. Masa
4. Tempat
5. Kehadiran
6. Jadual
7. Laporan Aktiviti
8. Dokumentasi
9. Pengesahan Pengetua
10. Lampir bersama kertas kerja, surat panggilan dan bahan edaran kursus--siapkan dalam 5 salinan untuk :
(i) PPD (ii) Pengetua (iii) Fail LDP Sekolah
(iv) SU LDP (v) Fail dalam PPK

Cara Menulis Kehadiran Peserta

Bil. Nama Peserta Gred No. K/P T/Tgn
1.
2.
3.
Jadual Tentatif LDP Hujung Minggu (Contoh)

Masa : 8:00 pagi - 12:00 tengah hari Hari : Sabtu

Tarikh Koko LDP
14/6/08 Hari Gerko Tiada

28/6/08 Perjumpaan Koko 1. S/M : PPSMI--Komunikasi Inggeris (2 J);
Penggunaan GSP Dalam Sains & Matematik (2 J)

2. BH : Pemantapan Tatabahasa BM (3 J);
Bengkel Operasi Alatan Multimedia Untuk Guru BM (1 J)

12/7/08 Perjumpaan Koko 1.T/V : Pengoperasian dan Pemurnian PBS KH (3 J);
Bengkel Baikpulih Alatan Asas KH (1 J)

2. KM : Kursus Penandaan Sejarah (3 J);
Bengkel Penggunaan Bahan Grafik Dalam P&P Sejarah (1 J)

26/7/08 Perjumpaan Koko 1. S/M : PPSMI-- Komunikasi Inggeris (2 J);
Teknik Lanjutan PowerPoint Untuk Guru Sains & Matematik
(2 J)

2. BH : Pembinaan Modul P&P Bahasa Malaysia (4 J)

30/8/08 Perjumpaan Koko 1. KM : Profesionalisme Guru Sivik (3 J);
Bengkel Amalan Kerja Amali Sivik (1 J)

2. KM : Ujian Kecergasan Fisikal Utk Guru PJK (4 J)

13/9/08 Hari Penilaian Koko Tiada
27/9/08 Perjumpaan Koko Am: Kursus Kajian Tindakan (4 J)
11/10/08 Mesyuarat Agung / Majlis Perpisahan T/V : Kursus Rekreasi Masakan & Hiasan
25/10/08 Mesyuarat Agung / Majlis Perpisahan Tiada
Catitan : Perancangan di atas adalah tertakluk kepada pindaan jika sekolah diperlukan menjalankan kelas ganti pada hari Sabtu.

S/M : Bidang Sains dan Matematik
KM : Bidang Kemasyarakatan
BH : Bidang Bahasa
T/V: Bidang Teknik dan Vokasional


YEW KOK LEH
Pengetua Kanan
SMK Jalan Mengkibol, Kluang

No comments:

Post a Comment