Saturday, January 23, 2010

TAPAK PERKHEMAHAN

TAPAK PERKHEMAHAN
SMK JALAN MENGKIBOL
SATU INOVASI PENDIDIKAN
BERASASKAN
APLIKASI
THE BLUE OCEAN STRATEGYDisediakan Oleh


YEW KOK LEH
Pengetua
SMK Jalan Mengkibol
Kluang, Johor D.T.
TAPAK PERKHEMAHAN SMK JALAN MENGKIBOL
SATU CONTOH APLIKASI
BLUE OCEAN STRATEGY DALAM PENDIDIKAN

Disediakan Oleh

YEW KOK LEH
Pengetua
SMK Jalan Mengkibol
Kluang, Johor D.T.Pendahuluan

Pemantapan program kokurikulum di sekolah merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan keterampilan dan keperibadian murid. Di SMK Jalan Mengkibol, Kluang, murid-murid digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sukan, permainan, kelab, persatuan dan badan beruniform. Antara aktiviti yang digemari oleh murid-murid ialah aktiviti perkhemahan, unggun api dan pembinaan 'gadget'. Namun demikian, aktiviti perkhemahan tidak mudah dilaksanakan disebabkan oleh masalah-masalah seperti yang berikut:
• Tiada tapak perkhemahan yang sesuai di dalam sekolah.
• Tapak-tapak sementara yang dipilih biasanya kurang selesa atau selamat.
• Kemudahan seperti bilik air, tandas dan tempat aktiviti kuliah dan tapak unggun api jauh antara satu sama lain.
• Perkhemahan yang dijalankan di bilik darjah kurang menarik kerana dalam setting yang tidak semula jadi.
• Penyewaan tapak perkhemahan di luar sekolah melibatkan perbelanjaan yang besar dan mendatangkan pelbagai masalah logistik.
• Murid-murid dan ibubapa kurang yakin dari segi selamatan dan keselesaan tentang aktiviti-aktiviti perkhemahan di luar sekolah.


Tapak Perkhemahan ‘Semua-Dalam-Satu’ Di SMK Jalan Mengkibol

Pembinaan tapak perkhemahan yang diberi nama Taman Wawasan merupakan hasil daripada percampahan idea bersama unit kokurikulum sekolah selepas pertimbangan masalah-masalah yang dihadapi di atas. Prinsip asas pembinaan Taman Wawasan ialah 'membawa tapak perkhemahan ke dalam sekolah'. Taman Wawasan dibangunkan dari sebidang tanah yang luasnya lebih kurang sama dengan sebuah padang hoki. Lokasinya adalah di sebelah Bilik Kebal PPD, di dalam kawasan sekolah. Kawasan tersebut pada asalnya direzab untuk pembinaan sebuah dewan dalam Rancangan Malaysia Ke-9. Setelah Bilik Kebal PPD dibina, luas kawasan itu tidak mencukupi lagi untuk projek pembinaan dewan. Oleh kerana sentiasa dibanjiri oleh air dari longkang utama sekolah, tanah di sana sentiasa lecah dan tidak sesuai digunakan untuk menjalankan aktiviti murid. Tebing dengan lereng yang curam menjadikan kawasan itu kurang selamat. Masalah pembanjiran diselesaikan dengan menyalurkan longkang besar keluar dari kawasan tersebut dengan bantuan kontraktor secara separa gotong royong. Masalah lereng yang curam diselesaikan dengan memindahkan pagar lama dari sisi padang ke sekitar kawasan tersebut.

Kejayaan Taman Wawasan untuk meningkatkan minat murid-murid, keyakinan ibubapa dan kelicinan perjalanan aktiviti perkhemahan banyak disebabkan oleh konsep ‘Semua-Dalam-Satu’. Konsep 'Semua-Dalam-Satu' bermaksud semua kemudahan yang diperlukan untuk aktiviti perkhemahan dapat disediakan di satu tempat. Tapak itu mempunyai bilik mandi, tandas, tempat untuk barbeque, tapak mendirikan khemah, kemudahan untuk unggun api dan ruang untuk permainan berkumpulan atau ceramah. Di samping itu, suasana semula jadi kawasan itu, dengan pokok-pokok dan hutan mini di persekitaran menjadikan setting perkhemahan itu lebih realistik. Antara daya tarikan utama peminat perkhemahan ialah penurunan kos perbelanjaan di samping peningkatan nilai dari segi latihan dan pengalaman yang diperoleh. Penggunaan Compelling tagline – ‘Semua Berpeluang Berkhemah’ berjaya menawan bukan sahaja peminat, malahan mereka yang tidak pernah berminat dalam perkhemahan.


Sejak pembinaan Taman Wawasan pada sekitar bulan April 2007, lebih ramai murid berpeluang melibatkan diri dalam aktiviti perkhemahan anjuran kelab dan persatuan, badan beruniform, unit Hal Ehwal Murid (Perkhemahan Bersepadu-RIMUP) dan kumpulan-kumpula khas (sebagai contoh program perkhemahan khas untuk murid-murid yang kurang aktif). Dalam konteks inovasi nilai atau value innovation (Blue Ocean Strategy), Taman Wawasan berjaya meningkatkan nilai pelanggan, dari aspek ketrampilan dan jati diri, dengan mengurangkan kos secara serentak. Konsep ‘Semua-Dalam-Satu’ dapat membantu sekolah dalam usaha membangunkan modal insan yang berketramplan melalui pendidikan holistik, sejajar dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Berikut merupakan kerangka empat tindakan (Four actions framework) berkenaan Taman Wawasan.

Hapuskan (Eliminate)

• Perkhemahan di dalam bilik darjah
• Ketidakpastian kesesuaian prasarana perkhemahan di sekolah
• Keperluan untuk mengosongkan bilik darjah untuk aktiviti perkhemahan Tingkatkan (Raise)

• Bilangan murid yang minat dalam aktiviti perkhemahan
• Keyakinan ibubapa terhadap aktiviti perkhemahan
• Kemudahan asas seperti bekalan elektrik, air, tandas dan bilik mandi
• Kemudahan khas seperti tempat permainan kumpulan, ceramah, unggun api dan pembinaan gadget

Kurangkan (Reduce)

• Keperluan menyewa tapak perkhemahan
• Perbelanjaan sewaan
• Gangguan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kerana tidak perlu mengosongkan bilik darjah.
• Gangguan seperti bising kerana tapak terletak jauh dari bilik darjah
Ciptakan (Create)

• Konsep ‘Semua-Dalam-Satu’
• Amalan – ‘Semua Berpeluang Berkhemah’
• Tapak unik (unique venue)
• Mesra pengguna


Strategy Canvas Taman Wawasan
Lampiran I -- Foto Penggunaan Taman WawasanLampiran II - THE BLUE OCEAN STRATEGY (BOS)

The Blue Ocean Strategy (BOS) merupakan satu strategi yang dikemukakan oleh Profesor W. Chan Kim dan anak murid beliau Renee Mauborgne. Secara ringkasnya, BOS merupakan satu pendekatan sistematik untuk menjadikan persaingan tak relevan lagi melalui penciptaan ruang pasaran yang baru (new market space). BOS ialah hasil penyelidikan selama satu dekad, 150 tindakan strategik, lebih daripada 30 industri yang berjaya dalam tempoh lebih daripada 100 tahun (1880-2000). BOS adalah berkenaan dengan bagaimana terlepas daripada kongkongan sempadan pasaran yang sedia ada untuk meninggalkan persaingan konvensional.

Konsep asas BOS ialah Inovasi Nilai (Value Innovation) yang membolehkan kita mengalihkan diri daripada persaingan di Red Ocean (sangat hebat dan berdarah), menuju ke Blue Ocean yang menjadikan persaingan tidak relevan lagi.

Jadual berikut menunjukkan perbandingan di antara Strategi Lautan Merah (Red Ocean Strategy) dan Strategi Lautan Biru (Blue Ocean Strategy).

Strategi Lautan Merah
(Red Ocean Strategy) Strategi Lautan Biru
(Blue Ocean Strategy)
• Bersaing di ruang pasaran yang sedia ada
• Mengalahkan pesaing yang sedia ada
• Mengekploitasi permintaan yang sedia ada
• Mengikuti ‘value-cost trade-off’
• ‘Align’ seluruh sistem aktiviti sesuatu organisasi dengan pemilihan strategik mengikut perbezaan atau kos rendah
• Menciptakan ruang pasaran yang baru
• Menjadikan persaingan tidak relevan lagi
• Menciptakan dan menangkap pemintaan baru
• Memecahkan ‘value-cost trade-off’
• ‘Align’ seluruh sistem aktiviti sesuatu organisasi mengejar perbezaan dan kos rendah


Yang menjadi jati kepada konsep BOS ialah Inovasi Nilai (Value Innovation). Inovasi Nilai menegaskan usaha yang mendatangkan peningkatan nilai hasil atau produk dan menurunkan kos secara serentak. Inovasi Nilai yang menjadikan BOS sebagai satu strategi yang begitu popular dalam zaman globalisasi ini. Jadual berikut membandingkan BOS dengan strategi-strategi (hipotetikal) yang lain.

STRATEGI KOS NILAI
A Rendah Rendah
B Tinggi Tinggi
BOS Rendah Tinggi

Untuk mencapai Inovasi Nilai, satu sistem grid, Kerangka Empat Tindakan (The Four Actions Framework) digunakan. Kerangka Empat Tindakan merupakan satu instrumen yang sistematik untuk menilai serta merancang tindakan untuk mencapai Inovasi Nilai. Berikut ialah penerangan tentang Kerangka Empat Tindakan.

Hapuskan (Eliminate): Apakah faktor yang menjadi piawaian industri yang perlu dihapuskan?
Kurangkan (Reduce): Apakah faktor yang menjadi piawaian industri yang perlu dikurangkan?
Tingkatkan (Raise): Apakah faktor yang perlu ditingkatkan supaya melebihi piawaian industri?
Ciptakan (Create): Apakah faktor baru yang perlu diciptakan untuk menciptakan ‘Value Innovation’ yang menarik pelanggan? Faktor ini belum ada pada piawaian industri ini setakat ini.

Untuk mempamerkan faktor-faktor yang dikenalpasti dengan menggunakan Kerangka Empat Tindakan secara grafik, satu Kanvas Strategi (Strategy Canvas) digunakan. Komponen utama dalam Kanvas Strategi ialah Lengkuk Nilai (Value Curve). Di atas kanvas ini, paparan tentang keadaan ruang pasaran yang sedia ada dan panduan untuk mencipta Lengkuk Nilai yang baru berasaskan Kerangka Empat Tindakan dapat dilakukan. Dengan itu, Kanvas Strategi memainkan peranan sebagai kerangka diagnostik dan juga tindakan untuk mencapai Inovasi Nilai.

K.L.YEW /Z_SJM_0808/BOS/ BOS_Khemah_SJM

No comments:

Post a Comment